Informasjon om endring i ventelistene i Vallø båtforening

Ventelistene for de som ønsker båtplass, blir nå gjennomgått av styret. På ventelisten er det ca. 600 søkere pr 2022. Flere står med ønske om flere plasstyper, og mange har stått på venteliste i mange år. Det er også flere ventelister som vi har måttet sette sammen for at dette skal bli riktig, da man tidligere søkte direkte på plasstype, men fra 2022 man skal kun søke om plass i ventelistekøen.

Nå skal ventelistene bli samordnet og mer oversiktlige. 

 • Alle som ikke har båtplass og som får tildelt plass, starter på plasstype 1, og ved et evt ønske om større plasstype, følges regelverket om «opprykk» §8/2-3-4. 

 • De som har stått på venteliste på større plasstype, er nå på samme liste som de som har stått på plasstype 1 og har beholdt sin ansiennitet på listen. 

 • Interne ventelister på større båtplasser følges opp som før. 

 • All tildeling av båtplass vil bli utført av en komite oppnevnt av styret, og alle kontaktes fortløpende for plass. Alle plasstildelinger blir revidert og kontrollert  av Valg og kontrollkomiteen. 


Styret finner det derfor nødvendig med en presisering:

 • Eksternventelister er for de som ikke har båtplass. Medlemmer med båtplass står på internventeliste og kan ikke sette seg på eksternventeliste for å få flere plasser. 

 • Det er kun mulig for en person å stå på liste på 1 ventelisteplass. 

 • På ventelisten skal navnet på den som skal bruke båtplassen stå. Ref  §5/2 

 • Fra 2023 blir det et administrasjonsgebyr på 400 kr for ALLE som står på ventelister. Både eksternliste og internliste. 

 • Pga personvern er ikke listene offentlige.

 • Feil info kan føre til tap av plass på ventelisten.

Ventelister

Her kommer en del praktisk informasjon om ventelister. Både interne ventelister og eksterne ventelister

Eksterne ventelister (de uten fast båtplass).

 • Vi praktiserer 1 (ett) navn pr. søknad. Enkeltpersoner kan ikke stå flere ganger på venteliste for å få flere plasser. Vallø båtforenig forvalter grunnen for Tønsberg kommune, og Vallø båtforening ønsker å tilby flest mulig familier i Tønsberg kommune, båtplass på Vallø. Derfor godtas det bare 1 (en) søknad om fast plass pr person.

 • Barn under 18 skal stå med sitt fulle navn og epost/mobil på den ene foresatte. Endringer  i ventelsiten (feks oppsigelse) for barn krever underskrift fra begge foresatte. Du som foresatt, er selv ansvarlig for å endre kontaktdetaljer til ungdommen, når de blir myndige. Feil kan medføre sletting.

 • Du er selv ansvarlig for å vedlikeholde kontaktdetaljer slik at foreningen får kontakt med deg. Foreningen  vil forsøke kontakt på epost og sms på det som er oppgitt på søknaden. Får vi ikke svar innnen 7 dager, så slettes registreringen.

 • Ventelistegebyret blir sendt ut hvert år på epost/sms og purret 1 (en) gang. Mangler det fortsatt oppgjør, så slettes ventelisteplassen.

 • I praksis vil det bety at hvis du bor i Drammen vil du aldri få tildelt båtplass på Vallø med minbdre du flytter til Tønsberg ved tildelingen.

 • Du kan få opplyst hvilken dato du er registrert med i Vallø båtforening sine ventelister. 

 • For å søke på ventelisteplass kreves det en registreringsavgift på 500,- som ikke er refunderbar ved oppsigelse av ventelisteplassen

 • Det kreves en årsavgift pr år for å stå på venteliste. Avgiften settes av styret.Interne ventelister (de med fast båtplass).

 • Ansiennitet på interne lister gjelder fra datoen du meldte behovet formelt via webskjema og fikk aksept fra Havnekontoret. Epost og telefon er ikke gyldig måte å søke på. Det kreves ingen registreringsavgift for å søke seg til større plass.

 • Du er selv ansvarlig for å vedlikeholde kontaktdetaljer, slik at foreningen får kontakt med deg. Foreningen  vil søke kontakt på epost og sms på kontaktdetaljene som er oppgitt. Får vi ikke svar innnen 7 dager, så slettes registreringen.

 • Opprykk til større plass skjer bare så lenge du bor i Tønsberg Kommune. Har du fått en plass (feks en 2er) og flytter til Drammen, vil du ikke få tildelt større plass siden vedtektene sier at personer fra Tønsberg skal foretrekkes.


Felles for ventelister.

 • Får du tilbud om plass, står du fritt til å akseptere eller ikke. Aksepterer du ikke tilbudet faller du 5 år bakover på ansienniteten din. Hvis plassen ikke aksepteres neste gang du får tilbud om plass, så slettes du fra ventelisten.

 • Når du får tilbud om båtplass har du 7 dager på å akseptere tilbudet. Mangel på svar anses som avslag av tilbudet og du settes 5 år tilbake og etterhvert slettes fra listene.

Hvem får tilbud om båtplasser i år?

Søkere fra tidlig 2008

0
Antall eksterne søkere til båtplass på Vallø
0
Antall båtplasser fordelt i 2023

2023 var et spesiellt år siden foreningen ikke delte ut plasser i det hele tatt i 2022.

Image
Image by dooder on Freepik

Om våre websider

Vallø båtforening tar forbehold om trykkfeil og feiltolkninger. Vedtekter og regelverk er styringsverkøyet for Styret og Havnekontoret.

Vallø værvarsel

SP_WEATHER_BROKEN_CLOUDS

13.2SP_WEATHER_C

Vallø

SP_WEATHER_BROKEN_CLOUDS
SP_WEATHER_HUMIDITY: SP_8SP_2%
SP_WEATHER_WIND: ESP_WEATHER_ATSP_3.SP_0SP_9 SP_WEATHER_WIND_SPEED_UNIT_MS
SP_WEATHER_FRI
SP_WEATHER_LIGHT_RAIN
SP_1SP_0.SP_4SP_2SP_WEATHER_C / SP_1SP_4.SP_6SP_9SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_SAT
SP_WEATHER_HEAVY_INTENSITY_RAIN
SP_1SP_2.SP_4SP_6SP_WEATHER_C / SP_1SP_6.SP_4SP_WEATHER_C

Tjømebilder