Vallø båtforening

Midt i hjertet av Oslofjorden

Vallø Båtforening ble stiftet i 1976 og er Norges største båtforening med 1276 plasser. Foreningens daglige drift ivaretas av forretningsfører Trine Wessel Martinsen. Foreningen holder til i foreningens klubbhus. Foreningens styre består av 9 medlemmer inklusive varamenn med interesse for båt og båtliv generelt. Foreningen har også en valg og kontrollkomite som består av 3 mdlemmer.

Foreningens øverste organ er årsmøtet.

Havnen har idag 1276 plasser inkludert jolleplasser som fordeler seg på plasstypene 1-6 ut fra bredde og lengde. Det foretas løpende vedlikehold på havneområde, brygger, lokaler, elektriske anlegg, vanntilførsel, samt mudring m.m. Havna ble etablert første gang i 1972 –73. Vi har hatt en løpende utskifting av de opprinnelige pirene i perioden 1999 og fram til i dag. Alle pirer er nå oppgradert og en lang investeringsplan fullført.


Den årlige dugnaden på vårparten er alles ansvar og en viktig begivenhet for havnens medlemmer. Oppmøtet de siste årene har vært meget bra og havnen fremstår i dag som trivelig og ryddig.

For mer detaljer rundt foreningen, bruk menyene på toppen side og finn informasjonen du trenger. Hvis du vil se data om været på Vallø, bruk menyen på toppen og let deg frem. Denne er til vår egen værstasjon, som er plassert på eget bygg i nordenden av Vallø Småbåthavn.

divider
Image
0
Antall båtplasser
Image
0
Medlemmer
Image
0
Antall brygger

Styret i Vallø båtforening

Erik Schlytter-Henrichsen
Erik Schlytter-HenrichsenStyrets leder / ITerik@schlytter-henrichsen.no
Arvid Brekke
Arvid BrekkeHMS.
Tor Erik Heggøy
Tor Erik HeggøyVaramedlem.
Egil Jentoft
Egil JentoftMedlem Valg og kontrollkomite.
Dag Henrik Mønsdal
Dag Henrik MønsdalNestleder /Hus ansvarlighuset@vallobaatforening.no
Rolf Christensen
Rolf ChristensenSekretær.
Jan-Willy Jacobsen
Jan-Willy JacobsenLeder Valg og kontrollkomite.
Trond Voldstad
Trond VoldstadHavneansvarlig land/vann.
Ronald Christensen
Ronald ChristensenProsjekt.
Dan Danielsen
Dan DanielsenMedlem Valg og kontrollkomite.
Rolf Sikveland
Rolf SikvelandController.
Audun Sætre
Audun SætreVaramedlem.
Kai Kvalnes
Kai KvalnesMedlem Valg og kontrollkomite.

Våre ansatte

Harald Nordnes
Harald NordnesForretningsførerdrift@vallobaatforeniNg.no

.

Trine Larsen
Trine LarsenRenhold

.

Helse Miljø og Sikkerhet

Her er foreningens HMS (Helse Miljø og Sikkerhet) dokument.  Dokumentet vedlikeholdes av foreningen til envher tid HMS ansvarlig styremedlem. HMS ansvarlig sitt navn står i bunnen av dokumentet og vil endres over tid.

HMS Vallø båtforening
Image

Oversikt over foreningen sin organisasjon

Om våre websider

Vallø båtforening sine websider er bygget med Helix Ultimate & SP Page Builder Pro.

Vallø værvarsel

SP_WEATHER_LIGHT_INTENSITY_DRIZZLE

11.7°C

Vallø

SP_WEATHER_LIGHT_INTENSITY_DRIZZLE
Humidity: 100%
Wind: NNE at 4.12 M/S
Thursday
Few Clouds
9.13°C / 12.64°C
Friday
Light rain
9.52°C / 12.68°C

Tjømebilder