Linker til dokumenter

Alle endringer i regleverk og vedtekter spores og ettersees av Vallø båtforening sin kontroll komité. Siste endringer ajourført etter årsmøte 2024.

Vedtekter vedtatt årsmøte 2024.

Regelverk vedtatt på årsmøte 2024

Regler for vinterhavn

I tillegg bruker styret en del føringslinjer for båthavna som ikke er nedfelt i regelverket:

Åpen ild (grilling/koking o.l på brygge/badeplattform/dekk o.l) er under ingen omstendighet tillat i havna. 

Strøm
-Strømboksene er låst fra 15 november slik brannvernsplanen er utformet, se årshjulet på egen side. Trenger du tilgang til strøm kan du kontakte Havnekontoret mandag til onsdag fra 09-15:30 for lån av nøkkel og måler. Maks lånetid for strømmåler er 4 dager. dessverre er det ingen unntak på dette. Husk også at strømmen kan kun være tilkoblet når du er i båten. NB: Bryter du opp boksen eller bruker strøm uten å ha spurt medfører det gebyr på 2000,-  pr gang.
-Strømforbruket skal ligge under 500W pr båt. Grunnen er rett og slett at vi har veldig mange båter på Vallø. Strømopplegget på Vallø er designet for at båtene skal kunne lade sine 12V batterier og ikke varmeovner/varmtvannstank mm.
-Hvis du kobler deg til strømmen vinterstid uten foreningens måler tilkoblet påløpåer det et gebyr på 2000,- pr gang.
-Tilkobling av elbil til foreningen landanlegg medfører gebyr på 1500,-

Medlemmer og båtplass
-Plasseiere og leiere tillates å ha maks 2 båter i havna. 1 på vann og 1 på land. Da er det mulig å ha en båt som det jobbes på - såkalt prosjekt. Båten på land må det betales sommer opplagsavgift for. Maks varighet for prosjekter er 3 år, etter det må båten bort fra havna. 
-Bo i båten er tillat maks 3 dager, vi ønsker ikke permanent beboelse i båter. Både pga søppel, pga manglende toalettfasisliteter og ikke minst brannfare.
-På sommeren skal alle båter på land, uten unntak, flyttes til nordvestre hjørne. Dette må betales av båteieren selv. Båteiere må betale for et nytt løft til høsten da nordvestre område skal frigjøres til vinteropplag.
-I henhold til § 8-6 kan man låne ut plassen i kortere perioder. Foreningens fortåelse er at kortere perioder er 14 dager.

-Joller og annet lagt på plasser uten leieavtale blir tatt opp for eiers regning og risiko . Jolla/båten blir låst inn i foreningens område. Gebyr for frigivning er 1500,-

 

Generellt om båtplass og opplag
-Fiskeutstyr skal ikke lagres på brygga, det skal ligge i båten din.
-Presenninger og andre tildekkinger skal festes godt på egen båt og ikke være 
-Forurensning ifb med opplag f.eks sliping av bunnstoff uten presenning under medfører gebyr på 5000,- pr gang.
-Oppryding etter opplag medfører gebyr på 2500,-. Rydd etter deg så koster det ingenting.
-Fortøyning som er stål-mot-stål på båtplassene medfører gebyr på 500 pr gang og i tillegg for medlemmer en skriftlig advarsel.
-Benytte vannslangene til å spyle eget septikkobing på båten medfører advarsel til eiere.


Diverse
-Båtvakter må regne med å gå ca 12 km i løpet av natten. Har du ikke fysikk til dette må
du leie deg erstatter. 
-Umerket opplagsutstyr blir kastet ved dugnaden hvert år.
-Vinteropplagsavgift som er betalt for opplag på land til Valllø Marina refunderes ikke. 
-Det er forbud mot isopor i båthavna. Isoporblokker er ikke tillat som opplagsmateriell.
-Skader på tekniske installasjoner som tilhører Vallø båtforening blir reparert av foreningens personell og fakturert skadevolder. 


Camping
-Båthavnen er ikke en campingplass og det er derfor ikke tillatt å campe på området. Vi henviser til boboilparkering i Nordbyen i Tønsberg eller Furustrand camping
Båter/objekter som er under oppussing

Oppussingsobjekter
-For båter som er under oppussing er det kun tillatt for medlemmer og innbyggere i Tønsberg kommune å ha slike objekter i Vallø båthavn. Ikke medlemmer skal betale et depositum til foreningen på 50.000 eller tilsvarende det det koster å deponere båten på fyllplass. Depositumet betales tilbake i det båten forlater havna. Maks liggetid på land er 1 år. Se forøvrig regler om miljø. Brudd på reglene medfører bortvisning fra havna på eiers regning.

Vedtekter og regelverk

Her ligger vedtekter og regelverk for Vallø båtforening.| Alle medlemmer plikter å lese og sette seg inn i hvordan vedtektene og reglverket påvirker den enkelte.

Dokumentene ligger i universalt PDF format. De fleste nettlesere kan lese PDF dokumenter direkte. Fungerer ikke dette kan du laste en PDF leser herfra: Adobe reader direkte fra Adobe

Fra 2022 vil alle dokumenter vi legger ut være uten fysiske signaturer, men signert digitalt med BankiD via Posten Norge. Det sikrer at dokumentene ikke er endret etter publisering.

Mvh

Styret Vallø båtforening

Image

Om våre websider

Vallø båtforening tar forbehold om trykkfeil og feiltolkninger. Vedtekter og regelverk er styringsverkøyet for Styret og Havnekontoret.

Vallø værvarsel

SP_WEATHER_BROKEN_CLOUDS

13.2SP_WEATHER_C

Vallø

SP_WEATHER_BROKEN_CLOUDS
SP_WEATHER_HUMIDITY: SP_8SP_2%
SP_WEATHER_WIND: ESP_WEATHER_ATSP_3.SP_0SP_9 SP_WEATHER_WIND_SPEED_UNIT_MS
SP_WEATHER_FRI
SP_WEATHER_LIGHT_RAIN
SP_1SP_0.SP_4SP_2SP_WEATHER_C / SP_1SP_4.SP_6SP_9SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_SAT
SP_WEATHER_HEAVY_INTENSITY_RAIN
SP_1SP_2.SP_4SP_6SP_WEATHER_C / SP_1SP_6.SP_4SP_WEATHER_C

Tjømebilder