Informasjon om endring på innleveringsfrist

På det ekstraordinære årsmøtete ble det vedtatt ny innleveringsfrist for sommerplasser. se § 9 i regelverket

Bakgrunn: Foreningens Havnekontor opplever at mange medlemmer leverer inn plassene sine til sommerleie veldig sent. Vi har erfaring fra 2021, 2022 og 2023 at innlevering skjer helt frem til 14.06 og for mange av internbyttene og sommerleierne er det for sent. Dette skaper en uforutsigbarhet for internbyttene og usikkerhet for sommerleierne, mye ekstraarbeid for Havnekontoret og ikke minst – tapte inntekter til foreningens drift.

 

I 2023 ble de siste 20 plassene ikke leid ut fordi de kom inn for sent. Foreningen ser at det er de samme som leverer inn plassen til sommerleie hvert år og det er behov for å få inn plassene tidligere for videre distribusjon til sommerleiere. Foreningen ønsker med dette å få sommerplassene ferdig tidligere samt skape mer forutsigbarhet for medlemmer og sommerleiere

 

Det har de 2 siste årene stått på medlemskapsfakturaen som kommer i januar at foreningen ønsker plassene innlevert tidligere uten det det har hatt nevneverdig effekt.

Derfor er regleverket nå endret og siste frist for å levere inn sommerplassen og derved slippe bryggeavgift er 31.01 hvert år.

send en epost til post@vallobaatforening.no med hvilken pir/plass du eier og ønsker å leie ut for sommeren.

Link til regelverket ligger i toppmenyen

0
Antall sommerplasser formidlet på Vallø hvert årVallø
Image
Image by dooder on Freepik

Om våre websider

Vallø båtforening tar forbehold om trykkfeil og feiltolkninger. Vedtekter og regelverk er styringsverkøyet for Styret og Havnekontoret.

Vallø værvarsel

SP_WEATHER_BROKEN_CLOUDS

13.2SP_WEATHER_C

Vallø

SP_WEATHER_BROKEN_CLOUDS
SP_WEATHER_HUMIDITY: SP_8SP_2%
SP_WEATHER_WIND: ESP_WEATHER_ATSP_3.SP_0SP_9 SP_WEATHER_WIND_SPEED_UNIT_MS
SP_WEATHER_FRI
SP_WEATHER_LIGHT_RAIN
SP_1SP_0.SP_4SP_2SP_WEATHER_C / SP_1SP_4.SP_6SP_9SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_SAT
SP_WEATHER_HEAVY_INTENSITY_RAIN
SP_1SP_2.SP_4SP_6SP_WEATHER_C / SP_1SP_6.SP_4SP_WEATHER_C

Tjømebilder